13. marts 2021

13. marts 2021

KÆRE NFC 55+ MEDLEM… Det årlige kontingent bliver hvert år vedtaget på generalforsamlingen, men det er stadig uvist hvornår generalforsamlingen kan afholdes pga. forsamlingsforbuddet. Det er besluttet i bestyrelse, at indstille på generalforsamlingen, at 2021...