JULEHILSEN 2020

Kære medlemmer af NFC 55+

2020 er ved at rinde ud, og det har desværre ikke været muligt at afholde alle de arrangementer, vi i bestyrelsen havde håbet på og planlagt.

Vi er dog fortrøstningsfulde med hensyn til 2021 og har allerede en del arrangementer på bedding. 1. arrangement er i forbindelse med generalforsamlingen den 23. februar 2021 kl. 17.00. Indbydelse kommer senere.

Vi har ligeledes planlagt et arrangement den 13. april. Her kommer der ligeledes invitation i det nye år.

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår med håb om at det snart bliver lidt mere normale tilstande.

Formand Klaus Lykkebæk NFC55+

På vegne af bestyrelsen i NFC 55+

Klaus Lykkebæk
Formand

 

Julehilsen 2020