Referat af
Generalforsamlingen 2020

af | 25. februar 2020

Punkt 1: Valg af dirigent

Tom Ahlquist blev valgt som dirigent.

Punkt 2: Valg af stemmetællere

Nils Erik Rasmussen og Jan Petersen blev valgt som stemmetællere.

Punkt 3: Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt (sendes som særskilt mail – eller kan downloades herunder Download).

Punkt 4: Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent

Kontingentet på kr. 150,- halvårligt  forbliver uændret.

Punkt 6: Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag om ændring i §6.1 i vedtægterne blev godkendt, og lyder herefter således: 

  • Nuværende pkt. g) får teksten: ”Valg af 2 bestyrelsessuppleanter”
  • Herefter bliver pkt. h) til ”Valg af mindst 1 revisor og 1 revisorsuppleant”
  • Og pkt. i) til ”Eventuet, herunder forslag til næste års aktiviteter”
Punkt 7: Valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer og valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Følgende blev foreslået til valg til bestyrelsen:

Som suppleanter blev foreslået:

Punkt 8: Valg af revisor og en revisorsuppleant
  • Niels Christensen blev genvalgt som revisor og
  • Søren Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant .
Punkt 9: Eventuelt

Der var 60 stemmeberettigede medlemmer til stede ved Generalforsamlingen.

Formand Bent Jørgensen takkede dirigenten, Tom Ahlqvist for god ro og orden.

Endvidere blev de afgående medlemmer:

  • Ole Nielsen og
  • Hans Jørgen Henriksen
    takket for godt samarbejde i bestyrelsen. 

Der lød også en tak til revisor Niels Christensen.

Næste bestyrelsesmøde

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)

0 kommentarer

Kommentér